Manicure, Pedicure

Narażenie zawodowe stylistek paznokci

W ostatnich latach choroby zawodowe skóry i układu oddechowego rozpoznaje się coraz częściej w usługowych. Wśród stylistek i ich pracodawców wiedza na temat narażenia zawodowego oraz ewentualnych skutków zdrowotnych wynikających z tego narażenia jest niewystarczająca. Największymi zagrożeniami dla zdrowia w gabinecie stylizacji paznokci są: czynniki chemiczne, biologiczne oraz cząstki pyłu.

Czynniki chemiczne

Podczas wykonywania zabiegów manicure stylistki narażone są na kontakt z różnymi związkami chemicznymi, które znajdują się w produktach do paznokci, a także preparatach do higieny skóry czy odkażania narzędzi. Wiele z nich, z powodu właściwości drażniących lub uczulających, może niekorzystnie działać na skórę. Są to przede wszystkim żywice syntetyczne, ich plastyfikatory, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki organiczne, środki odkażające, barwniki i wiele innych.

Czynniki biologiczne

Praca stylistki wiąże się nieodłącznie z kontaktem z materiałem biologicznym, potencjalnie zakaźnym. Do przeniesienia zakażenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybiczego może dochodzić przez kontakt bezpośredni lub za pośrednictwem stosowanych narzędzi. Wykonując zabiegi przy użyciu ostrych narzędzi, stylistki zagrożone są transmisją zakażeń krwiopochodnych. Dotyczy to przede wszystkim wirusów zapalenia wątroby (HBV, HCV) i ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV).

Cząstki pyłu

Stylistki paznokci narażone są na inhalację pyłów, które powstają podczas ściągania masy i piłowania paznokci. Ze względu na niewielki rozmiar cząstki tych pyłów mają zdolność przenikania do oskrzelików i pęcherzyków płucnych, nierzadko będąc również nośnikiem materiału zakaźnego. Dochodzi także do ich kontaktu ze spojówkami.
Istotne zagrożenie stanowi również powietrznopochodna ekspozycja na czynniki biologiczne w postaci bioaerozoli (układ składający się z powietrza, obecnych w nim mikroorganizmów i innych cząstek).

Choroby zawodowe

Ekspozycja stylistek na czynniki uczulające i drażniące w miejscu pracy stwarza ryzyko rozwoju kontaktowego zapalenia skóry o etiologii alergicznej lub z podrażnienia. Zmiany skórne zlokalizowane są w miejscu bezpośredniego kontaktu lub zajmują odległe okolice skóry, takie jak twarz, głowa i szyja.
Stosowanie ochronnych rękawic lateksowych stwarza ryzyko wystąpienia uczulenia na lateks, które manifestuje się w obrębie skóry jako pokrzywka kontaktowa. Reakcje o charakterze pokrzywki mogą wywoływać również niektóre związki wchodzące w skład kosmetyków.
Wdychanie pyłów może powodować pylicę płuc. Jest to przewlekła choroba układu oddechowego, charakteryzuje się występowaniem przewlekłego zapalenia oskrzeli i postępowej rozedmy płuc, z czasem dochodzi do powstania serca płucnego i niewydolności krążenia.

Podsumowanie

Świadomość zarażenia zawodowego na potencjalnie szkodliwe czynniki chemiczne i biologiczne jest niezbędna do prawidłowej profilaktyki chorób zawodowych. Istotne jest stosowanie odzieży ochronnej, rękawic jednorazowych i innych środków ochrony osobistej. Niezbędne jest także posiadanie dobrego pochłaniacza, aby zminimalizować obecność pyłu w miejscu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *